СЕННИЦИ.BG

По-хубавите сенници :-)

© 2011 Сенници.bg
Атрактивното допълнение към лицето на Вашия дом или заведение ...

Сенник модел "кабрио" се изработва с алуминиева конструкция и ръчно задвижване. Сенника се състои от 4 секции, които при събирне се долепят плътно една в друга и застават успоредно на стената.

Минимални
размери

Максимални
размери

Ширина

185 см

450 см

Рамо (напред)

150 см

200 см

Площ

9 кв.м.