СЕННИЦИ.BG

По-хубавите сенници :-)

© 2011 Сенници.bg
Атрактивното допълнение към лицето на Вашия дом или заведение ...

Широкоплощните сенници са с праховобоядисана метална конструкция, позволяващ засенчването на по – големи открити площи пред обществени заведения. 

Минимални
размери

Максимални
размери

Ширина

200 см

700 см

Напред

150 см

500 см

Площ

35 кв.м.